eSiM - elektroniczna karta roamingowa firmy TravelSiM.
Zastępuje plastikową ramkę. Rób to równolegle do twojego fizycznego systemu.

Aby zainstalować eSiM na swoim gadżecie, zamów i zeskanowuj kod QR.
Patrz niżej (wzorzec).

Zalety eSiM:
1. Weź kilka quilinów online
2. Nie przestawiaj, nie zapomnij, nie wkładaj
3. Popraw z doskonałym roamingiem przed godziną zagranicznych dróg:
- Internet za 1 dolara za dobu w 121 regionach
- połączenia przychodzące bez poczty i sms-y w ~ 130 krajach, świetne połączenia w> 180 krajach.

Tarifi jest tutaj.

Yak otrimati eSiM:
1. Odwróć num er, wymień yogo.
2. Wyświetl kod QR, masz nadzieję, że Twój e-mail i aktywuj eSiM.

Uwaga! Podłącz swój smartfon do sieci WIFI.


 • eSiM (kod QR)
 • Numer estoński (+372)
 • saldo, zgodnie z wybraną kwotą
 • iPhone 14/Mini/ Pro/ Pro Max*
 • iPhone 13/Mini/ Pro/ Pro Max*
 • iPhone 12/Mini/ Pro/ Pro Max*
 • iPhone 11/ Pro/ Max*
 • iPhone XS/ Max*
 • iPhone XR*
 • iPhone SE 2020*
 • Samsung Galaxy S22/ Ultra/ Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S21/ Ultra/ Ultra 5G
 • Samsung Galaxy S20/ 20+/ Ultra/ Ultra 5G/ FE/ FE 5G
 • Samsung Galaxy Note 20/ 20 5G/ Ultra/ Ultra 5G
 • Samsung Galaxy Z Flip / Fold
 • Gemini PDA
 • Google Pixel 3/ 3 XL/ 4/ 4 XL/ 4a 5G/ 4a/ 5/ 6/ 7/ 7
 • Huawei P40 /Pro/ 4G
 • HP Spectre Folio
 • Microsoft Surface Duo
 • Motorola Razr 2019/ 5G
 • Nuu Mobile X5
 • Oppo Find X3 Pro/ X3
 • Palm Palm
 • iPad Pro 12.9" (gen. 3, 4)
 • iPad Pro 11"
 • iPad Air 10.5"
 • iPad mini 5
 • Microsoft Surface Pro


 


 

Ostrzeżenie! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed przeglądaniem tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony.

Korzystanie z witryny

TravelSiM.ua (zwana dalej „TravelSiM”) umożliwia przeglądanie i pobieranie materiałów z tej witryny (zwanej dalej „Witryną”) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżonych informacji zawartych w źródle materiały i wszelkie ich kopie. Zabrania się modyfikowania materiałów zawartych w tej Witrynie, a także ich rozpowszechniania lub wyświetlania w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywania ich w jakikolwiek inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów na innych stronach lub w sieciach komputerowych jest zabronione.

Zrzeczenie się

Materiały i usługi na tej stronie są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. TravelSiM nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów, programów i usług udostępnianych na tej stronie. TravelSiM może wprowadzać zmiany w materiałach i usługach udostępnianych na tej Stronie, a także w wymienionych tam produktach i cenach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. W przypadku, gdy materiały i usługi na tej Stronie staną się przestarzałe, TravelSiM nie jest zobowiązane do ich aktualizacji. W żadnym wypadku TravelSiM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków, danych lub przerwy w działalności) wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub skutków korzystania z tej witryny.

Rejestracja w serwisie

Rejestrując się w Witrynie, zgadzasz się na podanie wiarygodnych i dokładnych informacji o sobie i swoich danych kontaktowych.

W wyniku rejestracji otrzymujesz login i hasło, za którego bezpieczeństwo odpowiadasz. Jesteś również odpowiedzialny za wszystkie działania związane z Twoim loginem i hasłem w Witrynie. W przypadku utraty danych rejestracyjnych wyrażasz zgodę na powiadomienie nas.

Informacje zwrotne i komentarze

Kontaktując się z nami lub zostawiając komentarze na stronie, jesteś odpowiedzialny za to, że ta wiadomość nie jest nielegalna, szkodliwa, grożąca, zniesławiająca, sprzeczna z normami moralnymi, narusza prawa autorskie, promuje nienawiść i / lub dyskryminację osób ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, seksualność, religię, znaki społeczne, zawiera obelgi wobec określonych osób lub organizacji, a także w jakikolwiek inny sposób narusza obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Zgadzasz się, że każda z twoich wiadomości TravelSiM może zostać usunięta bez twojej zgody, jak również bezpłatnie według twojego uznania. TravelSiM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczane przez użytkowników Witryny.

Wykorzystywanie danych osobowych

Używamy różnych technologii do zbierania i przechowywania informacji, kiedy odwiedzasz stronę internetową TravelSiM. Może to obejmować zapisanie jednego lub więcej plików cookie lub anonimowych identyfikatorów. Używamy również plików cookie i anonimowych identyfikatorów, gdy korzystasz z usług oferowanych przez naszych partnerów, takich jak usługi reklamowe, takie jak te, które mogą pojawiać się w innych witrynach.

Zamówienie publiczne na świadczenie usług mobilnych TravelSiM

"Teletop" OÜ, reprezentowana przez dyrektora Anna Preobrazhenskaya, działającego na podstawie statutu, na podstawie umowy agencyjnej z dnia 09.10.2019 w imieniu OÜ Top Connect (osoba prawna zarejestrowana zgodnie z ustawodawstwem Republiki Estonii pod kodem rejestracyjnym 10668897, która otrzymała licencje nr TL00-1896 z dnia 02.01.2001 i nr TL03-1568 z dnia 4.12.2003, które wydany przez Estoński Departament Komunikacji w zakresie działalności w zakresie łączności elektronicznej z siedzibą: Väike-Paala 1, Tallinn, 11415, Estonia ), zwany dalej „Agentem”, a Abonent zawarli niniejszą Umowę zgodnie z następującymi warunkami:

1. USŁUGI
1.1. Na podstawie warunków niniejszej Umowy Top Connect świadczy Abonentowi usługi łączności komórkowej (mobilnej) w standardzie GSM (zwane dalej Usługami) po cenach określonych w Taryfach. Informacje o cenach i usługach można uzyskać w Internecie na stronie głównej agenta Top Connect - OÜ "Teletop".
1.2. Top Connect świadczy usługi za pomocą sieci Elion, innych operatorów oraz własnej sieci. Z usług można korzystać tylko z numeru nadanego przy zawieraniu niniejszej umowy. Za miejsce świadczenia usług Top Connect uznaje się terytorium Estonii. Usługi mogą być świadczone w innych krajach przez lokalnych operatorów roamingu zgodnie z umowami Top Connect. Kraje roamingu i ceny za takie usługi są określone w Taryfach na stronie głównej „Teletop” OÜ (/).
1.3. Warunkiem świadczenia Usługi jest posiadanie przez Abonenta działającego Urządzenia Abonenta oraz karty SIM TravelSiM operatora Top Connect. Karta SIM wydawana jest Abonentowi z chwilą zawarcia niniejszej Umowy.
2. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI
2.1. Abonent płaci za Usługi poprzez aktywację kart abonamentowych zgodnie z zawartymi na nich instrukcjami lub poprzez bezpośrednie doładowanie poprzez elektroniczne systemy akceptacji płatności, z którymi Agent zawarł stosowne umowy.
2.2. Top Connect ma prawo do jednostronnej zmiany cen za Usługi. Top Connect powiadamia subskrybenta o takich zmianach.
3. WADY
3.1. Top Connect nie ponosi odpowiedzialności za działanie i wydajność urządzenia abonenckiego, a także za świadczenie i jakość usług innych operatorów sieci.
3.2. Jeżeli usterka występuje w sieci Top Connect lub jej urządzeniu, Top Connect zobowiązuje się do jej usunięcia w rozsądnym czasie. Usterki należy zgłaszać dzwoniąc pod numer + 372-6868-000
4. OBOWIĄZKI ABONENTA
4.1. Abonent korzysta z Usług zgodnie z niniejszą Umową, aktami prawnymi i dobrymi tradycjami. Korzystanie z Serwisu ze szkodą dla innych jest zabronione.
4.2. Abonent nie ma prawa stwarzać przeszkód Top Connect lub innym operatorom zarówno podczas korzystania z Usługi, jak i w jakikolwiek inny sposób.
5. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE TOP CONNECT
5.1. Zapewnienie Abonentowi możliwości korzystania z Usługi.
5.2. Rozwiązywanie problemów zgodnie z punktem 3 niniejszej umowy.
5.3. Zapewnij jakość Usługi zgodnie z wymogami estońskich aktów prawnych.
6. OGRANICZENIE USŁUGI LUB JEJ ZAKOŃCZENIE
6.1. Top Connect ma prawo ograniczyć lub zawiesić korzystanie z Usługi, jeżeli:
6.1.1. Abonent nie zapłacił za Usługi;
6.1.2. Abonent podłączył do sieci wadliwy lub niezgodny sprzęt abonenta.
6.1.3. Ograniczenie lub zakończenie świadczenia Usługi spowodowane jest instalacją, naprawą lub konserwacją urządzeń sieciowych lub sieci telekomunikacyjnych.
6.2. W przypadku ograniczenia lub wypowiedzenia przez Top Connect korzystania z Usługi przez Abonenta, Top Connect powiadamia Abonenta o takim ograniczeniu lub zawieszeniu. W przypadku, gdy określone ograniczenie lub zawieszenie jest spowodowane instalacją, naprawą lub konserwacją urządzeń sieciowych lub sieci telekomunikacyjnych lub z innych przyczyn, za które odpowiada Top Connect, ta ostatnia poinformuje Abonenta również o warunkach wznowienia świadczenia usług na rzecz Abonenta.
6.3. Usługi są przeznaczone do użytku poza terytorium Ukrainy i są świadczone poza terytorium Ukrainy.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
7.1. Top Connect odpowiada tylko za zakłócenia i uszkodzenia, które występują w sieci Top Connect.
7.2. Top Connect nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane przez sieci innych operatorów, którzy nie są pod kontrolą Top Connect.
7.3. Strony nie odpowiadają sobie za szkody pośrednie (w tym za utracone korzyści).
7.4. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą.
8. OKRES TRWANIA, ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
8.1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
8.2. Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, o czym Top Connect poinformował na piśmie.
8.3. Top Connect ma prawo rozwiązać Umowę, jeśli została zawieszona zgodnie z punktem 6.1.2, a przyczyny zawieszenia lub ograniczenia Umowy nie zostały usunięte w ciągu miesiąca lub strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie zmiany warunków Umowy.
8.4. Top Connect ma prawo wypowiedzieć obsługę kart SIM z numerami w przypadku braku aktywności (wykorzystania lub uzupełniania salda) na okres dłuższy niż 18 miesięcy. Nie ma możliwości odnowienia numeru i / lub salda po zakończeniu usługi.
9. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW
9.1. Jeżeli Abonent kwestionuje prawidłowość rozliczenia świadczonych Usług lub ma reklamacje co do jakości Usług, powiadamia Top Connect. Top Connect ma prawo zażądać reklamacji na piśmie.
9.2. Top Connect rozpatruje reklamacje i podejmuje decyzję w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Jeżeli decyzja nie zadowoli Abonenta, a strony nie rozstrzygną sprawy w drodze negocjacji, spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem Republiki Estonii.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Niniejsza umowa podlega prawu Estonii. Spory i nieporozumienia podlegają obowiązkowym roszczeniom. W przypadku braku porozumienia spór jest kierowany do sądu.
10.2. Top Connect zachowuje w tajemnicy dane Abonenta otrzymane przy zawieraniu Umowy lub w trakcie jej wykonywania i udostępnia je osobom trzecim wyłącznie w sposób określony przez prawo.

 1. TravelSiM (dalej - Spółka) przetwarza dane osobowe (PD) wszystkich podmiotów PD, zgodnie z jasno określonymi celami tego przetwarzania (w zależności od rodzaju przetwarzanego PD) i wyłącznie na podstawie jasno wyrażonych, konkretnych niejednoznacznych, jednoznacznych i potwierdzona zgoda osób z PD.
 2. PD to wszystkie dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować podmiot PD jako konkretną osobę. W szczególności chodzi o imię i nazwisko, adres, numer telefonu, lokalizację, adres IP itp.
 3. Podmiotami PD są wszystkie osoby fizyczne, które otrzymują usługi, pozostają w stosunkach pracy lub umowach z Firmą i dobrowolnie przekazują swoje PD Firmie w celu przetwarzania w jakikolwiek sposób, zgodnie z prawem.
 4. Cele przetwarzania PD są określone w umowach zawieranych ze Spółką, Warunkach korzystania z jej sieci telekomunikacyjnych, jawnie publikowanych na Stronie Internetowej Spółki lub przekazywanych podmiotom PD w inny sposób, przed uzyskaniem ich zgody na przetwarzanie PD.
 5. Przetwarzanie PD bez uzyskania jasno określonej zgody podmiotu PD lub niezgodnie z wyznaczonym celem takiego przetwarzania - jest zabronione iw żadnym przypadku nie jest dokonywane przez Spółkę.
 6. Zgoda na przetwarzanie PD to dowolna wolna wola podmiotu PD, wyrażona w działaniu lub oświadczeniu, która może zostać potwierdzona wyposażeniem technicznym Spółki lub w inny sposób i wyraźnie wskazuje na chęć wyrażenia zgody przez podmiot PD na przetwarzanie. PD.
 7. Zgoda może zostać cofnięta lub ograniczona przez podmiot PD w takiej samej formie, w jakiej została wyrażona. Na każdym etapie ich przetwarzania podmiot PD ma prawo zwrócić się do Spółki z żądaniem zanonimizacji PD, ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania. Wnioski o anonimizację, ograniczenie lub zaprzestanie przetwarzania PD należy składać w formie jednoznacznie wskazującej na fakt złożenia wniosku od tego samego podmiotu PD, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie.
 8. Przetwarzanie PD w Spółce odbywa się poprzez zbieranie, przechowywanie, automatyczne przetwarzanie w systemach automatycznych / informatycznych, profilowanie, analizę, księgowanie, innymi sposobami, zgodnie z prawem.
 9. Przetwarzanie PD przez administratora, osobę trzecią lub poza Ukrainą może odbywać się wyłącznie za zgodą podmiotu PD. Administrator oraz osoby trzecie, które będą przetwarzać PD na podstawie odpowiednich umów ze Spółką, podlegają wszelkim ustawowym wymogom i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę PD.
 10. Firma ponosi wszelką ustawową odpowiedzialność za utrzymanie dostarczonych jej do przetwarzania PD. Wszystkie informacje zawarte w PD są ściśle poufne i nie mogą być w żaden sposób ujawniane bez odpowiedniej zgody podmiotu PD, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Prawach EU.
 11. W przypadku wycieku przetworzonych PD, Spółka jest zobowiązana do poinformowania podmiotu PD oraz odpowiedzialnego organu publicznego (organ kontrolny kraju UE - w przypadku podmiotów PD - rezydentów państwa członkowskiego UE) zgodnie z ustaloną procedurą.
 12. Firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie wyładowań niezupełnych w ścisłej zgodności z celem przetwarzania, innymi wymogami prawa w zakresie ochrony wyładowań niezupełnych. Spółka wyznaczyła urzędnika odpowiedzialnego za ochronę i przetwarzanie WNP, stale podejmując działania mające na celu poprawę efektywności przetwarzania WZ. W sprawie przetwarzania i ochrony PD prosimy o kontakt pod e-mailem support@travelsim.ua